Při prvních několika zátopech se na stěnách nového kotle vysráží vodní pára obsažená ve spalinách. Voda potom stéká do prostoru popelníku a do prostoru pod lamelami (někdy může být této vody tolik, že to vypadá jako by kotel tekl). Proto je dobré při prvních zátopech roztopit kotel na teplotu cca 80°C, aby došlo k vysušení celého kotle. Po několika zátopech by se rosení stěn kotle mělo úplně vytratit.

Pro správnou volbu výkonu a typu kotle doporučujeme konzultaci s námi.