Jak vybrat plynový kotel?

Plynový kotel patří k nejoblíbenějšímu řešení, co se týče vytápění a ohřevu vody v domácnostech. Proč je tomu tak? Plynové kotle jsou nenáročné na provoz i údržbu. Neprodukují žádný odpad, který by bylo třeba pravidelně uklízet a kotel čistit. Postačí pravidelná revize, u které technik ověří stav kotle. Plynový kotel se tak postará o teplo v domácnosti bez toho, abyste museli trávit čas jeho obsluhou. Pojďme se podívat na to, jak vybrat kotel na plyn tak, aby vytápění bylo maximálně účinné a spolehlivé.

Jaké jsou hlavní výhody plynového kotle?

  • Čistý provoz bez nutnosti čištění kotle a odklízení spalin.
  • Nenáročná obsluha i provoz kotle.
  • Ekologické řešení, nevznikají škodlivé spaliny, které zatěžují životní prostředí.
  • Dlouhá životnost kotle.

U plynového kotle musíte na rozdíl od jiných typů počítat s vyšší pořizovací cenou. Provozní náklady jsou však obvykle nižší, než například v případě elektrického kotle. Samozřejmostí je přívod plynu do domácnosti, ať už v podobě klasické přípojky nebo speciálního zásobníku na plyn, který je třeba pravidelně doplňovat.

Zatímco dříve byly na trhu především atmosférické kotle, dnes s nimi však takřka nesetkáte. Nesplňují totiž aktuální bezpečností předpisy na provoz kotle a z toho důvodu už se nevyrábí. Jejich nevýhodou bylo také vypouštění velkého množství horké páry komínem a tedy neekonomické vytápění. Na jejich místo tak nastoupily moderní kondenzační plynové kotle, které jsou oproti původním bezpečnější, ekologičtější a efektivnější.

Kondenzační plynové kotle se snaží maximálně zpracovávat vodní páru a to tak, že pomocí kondenzátoru odeberou zbytkové teplo a použijí ho na ohřev vody. Jako odpad vzniká kondenzát, který se odvádí pryč. Současně kouřovodem přichází spalinový vzduch, a tudíž kotel neodebírá vzduch přímo z místnosti, což je mnohem bezpečnější řešení. Sníží se také spotřeba plynu.

Základní druhy plynových kotlů

Srdcem ústředního vytápění je plynový teplovodní kotel, který ohřívá vodu na její rozvod do topných těles (např. radiátorů, podlahového vytápění). Topná tělesa ohřívají vzduch v interiéru, a zajišťují tak tepelnou rovnováhu mezi tepelnými ztrátami a tepelnými zisky. Oběh topné vody může být přirozený (tzv. samospádem) nebo nucený (v tomto případě je oběh vody zajištěn oběhovým čerpadlem). Trh v současnosti nabízí širokou škálu kotlů na zemní plyn s různou úrovní regulace výkonu a různého konstrukčního provedení.

Například podle spalování plynu v hořáku můžeme plynové kotle rozdělit na atmosférické a kondenzační. Podle způsobu přenosu tepla hořákem jsou rozděleny na konvenční a sálavé kotle. Podle druhu materiálu výměníku tepla dělíme kotle na nerezové, ocelové, litinové, měděné a ze speciální slitiny hliníku a křemíku.

Plynový kotel může sloužit nejen k vytápění, ale i na přípravu teplé vody, jde o tzv. kombinovaný plynový kotel. Podle způsobu přípravy teplé vody plynové kotle dělíme na kotle s průtokovým ohřevem teplé vody, se zabudovaným zásobníkem teplé vody a s možností připojení nepřímo výhřevného zásobníku teplé vody. Kotle s průtokovým ohřevem ohřívají vodu pouze v případě okamžité spotřeby a jsou z pohledu pořizovací ceny levnější. Zásobníkové typy jsou dražší, ale poskytují větší komfort při přípravě teplé vody.

Podle způsobu umístění dělíme kotle na nástěnné nebo stacionární. Výhodou nástěnných jsou menší rozměry a modernější konstrukce, stacionární typy jsou vhodné do starších topných systémů s velkými vodními objemy, a tedy pro jejich umístění je zapotřebí větší prostor (kotelna, sklep). Jak vidíme, z konstrukčního pohledu máme široký výběr.

KOTEL S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY

- nepřetržitá dodávka vody v každém okamžiku je zajištěna tím, že kotel rovnou ohřívá protékající vodu a nevytváří žádnou zásobu připravené   vody jako je tomu u bojlerů. Nevýhodou je omezený průtok, který se projeví při odběru vody z více odběrných míst současně. Výhodou jsou malé rozměry zařízení.

KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM VODY

- jedná se o elegantní řešení typu vše v jednom - kotel a zásobník vody tvoří jeden celek. Na výběr je špičkové řešení se zásobníky s velkým objemem kolem 100 litrů nebo prostorově nenáročné řešení s malým zhruba 45 litrovým zásobníkem. Voda je připravována a ukládána v zásobníku vody, který je ukryt v jedné skříni s kotlem. Řešeníohřevu vody v zásobníku umožňuje plnohodnotný odběr vody z více odběrných míst současně! Kotle s malým zásobníkem jsou elegantní prostorově úsporné řešení, ale je potřeba počítat s tím, že malý zásobník vody lze snadno vyčerpat a musíte tomu přizpůsobit intenzitu čerpané vody. Samozřejmostí je opětovný rychlý dohřev do plné teploty. Kotel s integrovaným malým zásobníkem tedy zvolte pouze pokud požadujete kompaktní zařízení, ale odběr vody z více míst současně je pro Vás důležitý.

SESTAVA KOTLE A ZÁSOBNÍKU

- nejlepší řešení pro vytápění a komfortní dodávku vody. Kotel u tohoto řešení "přepíná" mezi ohřevem radiátorů a dohřevem vody v zásobníku, který je umístěn mimo stříň kotle, vetšinou pod kotlem. Výhodou tohoto řešení je možnost výběru sestavy s různými objemy zásobníků podle počtu osob v domácnosti a velmi snadné nahrazení vysloužilého zásobníku za nový.

KOMÍN NEBO TURBO?

komínové a turbo kotle se liší poze ve způsobu odvodu spalin. Klasický komínový kotel odvádí spaliny komínem, který musí být vyvložkován a pravidelně revidován. Zároveň je potřeba zajistit dostatečný přísun vzduchu do místnosti, kde je kotel umístěn. Turbo kotle používají k odvodu spalin ventilátor, který odvádí spaliny přes trubky odkouření, které mohou vést vodorovně přes zeď nebo svisle střechou. Turbo kotle nasávají vzduch potřebný pro spalování z venkovního prostoru a není tak potřeba zajišťovat přívod vzduchu do místnosti jako je tomu u kotlů komínových. Kondenzační kotle jsou vždy v provedení turbo.

Nejčastěji kladené otázky při výběru plynového kotle

Revizi plynového kotle je třeba provádět alespoň jednou za 3 roky. Je však lepší nechat plynový kotel kontrolovat každoročně, nejlépe vždy před nebo po topné sezoně. Můžete tím prodloužit životnost kotle a včas odhalit případné poruchy.

V případě, že kotel nainstaloval způsobilý odborník a provádíte pravidelné revize a čištění kotle, nemusíte mít z plynového kotle obavy. Při jeho instalaci je třeba také myslet na kvalitní odvod spalin oxidu uhelnatého, který je pro člověka nebezpečný.

Ano, plynové kotle jsou vhodné i do starších nebo nezateplených domů, musíte však počítat s vyšší tepelnou ztrátou objektu a tepelný výkon kotle tomu uzpůsobit.

Značky plynových kotlů: