Novinka - Zplynovací kotle Slokov Pyrotherm

České ocelové zplynovací kotle Slokov PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popele) + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření. Výkon 15, 20, 25 a 30 kW. Provedení Standard (pouze termostaty pro ovládání kotle) a Plus (řídící jednotka pro čerpadla a ventily).

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

  • Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
  • Na kotle Pyrotherm lze žádat dotace v rámcí Kotlíkových dotací
  •  Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popele
  •  Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
  •  Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
  •  Kotel standardně vybaven chladící smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalinovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
  •  Žárobetonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
  •  Léty prověřená kvalita českého výrobce
  •  Nenáročná obsluha a čištění kotle
  •  Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné

Kotle PYRO THERM jsou zařazeny podle ČSN EN 303-5 do třídy 5. Podle této normy musí být kotle připojeny k akumulačnímu zásobníku, který slouží k odvádění přebytečného tepla.

Teplovodní ocelový zplynovací kotel pro spalování kusového dřeva

Kotel je svařen z ocelových plechů. Vnitřní prostor je rozdělen na přikládací šachtu, spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Přikládací šachta je v horní části kotle, dno přikládací šachty tvoří tryska, která směřuje plamen dolů do spalovací komory. Tryskou je do plamene přiváděn sekundární vzduch pro zajištění dokonalého spalování. Ze spalovací komory proudí spaliny přes trubkový výměník a ventilátor do komína.

Pro snadné přikládání paliva má kotel velké přikládací dvířka, která při otevření automaticky otvírají spalinový průduch. Ten zajišťuje odsávání spalin z prostoru kolem dvířek během přikládání. Při otevření dvířek se navíc otáčky ventilátoru zvýší na maximum, takže je téměř všechen kouř uvolňující se při přikládání odsáván do komína.

Použití kotle, palivo

Ocelové teplovodní kotle PYRO THERM jsou zdrojem tepla vhodným pro vytápění bytů, rodinných domků, provozoven a obdobných objektů s tepelnou ztrátou 15-30 kW. Otopný systém může být s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa.

Kotle PYRO THERM jsou určeny pro spalování suchého dřeva, s maximální vlhkostí do 20%, tj. přířezů z kulatiny do pr. 100 mm a délky 330 mm popřípadě 500 mm (podle velikosti kotle), resp. štípané dříví s kůrou nebo bez kůry. Výrobce doporučuje palivo ukládat do přikládací šachty podélně, aby docházelo k plynulému odhořívání a sesuvu paliva. Při použití tzv. „netvarů“, je nutný zvýšený dohled obsluhy.

Dobrá funkce je podmíněna kromě odborné instalace také potřebným komínovým tahem a správnou obsluhou.

Kotle PYRO THERM jsou zařazeny podle ČSN EN 303-5 do třídy 5. Podle této normy musí být kotle připojeny k akumulačnímu zásobníku, který slouží k odvádění přebytečného tepla.


Dokumenty ke kotlům Slokov Pyrotherm:

Prospekt kotle Slokov Pyrotherm

Návod kotle Slokov Pyrotherm

Certifikat-PYROTHERM-B-00043-22-CZ

 

Zakoupit kotle Slokov Pyrotherm můžete zde:
https://www.kotelrychle.cz/zplynovaci-kotle:slokov-kovo-a-s/