Jak vybrat kotel na tuhá paliva?

Jak vybrat kotel na tuhá paliva?

Trh s dnešními kotli na tuhá paliva se na první dojem může zdát chaotický. S dalšími změnami v legislativě, které platí od září roku 2022 (2024) je to ještě složitější, a proto jsme si pro vás připravili tento článek, který vám nejen pomůže s výběrem, ale také vám nabídne z nejlepších kotlů na tuhá paliva, o kterém víte, že se nemůžete při nákupu zmýlit.

 

Pro koho je kotel na tuhá paliva určen?

Kotle na tuhá paliva jsou už léta oblíbeným způsobem, jak si vytvořit teplo na chatě, v domě, či jiných prostorech. V dnešní době si však nelze představovat bubny, do kterých házíte jedno poleno za druhým. Dnešní kotle jsou neuvěřitelně zautomatizované a jsou skoro bezúdržbové. Návrat ke klasickému vytápění pomocí tuhých paliv je způsoben zvyšujícími se cenami za elektřinu a plyn. Uhlí, dřevo, koks, pelety nebo biomasa jsou levnější alternativou, která je z hlediska dlouhodobého využívání ekonomicky výhodnější. 

Koupě takového kotle sice není levná záležitost, avšak když si výdaje rozpočítáte do 15 až 25 let, kdy vám kotel bude bez problémů sloužit zjistíte, že se jedná o více jak výhodnou koupi.

Jak při výběru kotle na tuhá paliva přemýšlet

Palivo

Člověk by řekl, že je to jedno, ale není. Před samotným výběrem si ujasněte, jaký druh paliva vůbec chcete používat a jestli bude pouze jedno, nebo budete například kombinovat 2 suroviny. Tohle všechno závisí na účelu kotle, který si chcete pořídit. Pokud si kotel kupujete jen jako doplňkové vytápění, nebo jako primární zdroj tepla pro celý dům. Dále je třeba se zamyslet nad tím, zda si pořídit klasický kotel, kde se přikládá ručně, nebo jestli si raději nepřiplatit za automaticky doplňovaný kotel, se kterým nebudete mít žádné starosti.

Konstrukce

Jako druhým krokem je vymyslet, jaké konstrukční prvky vám budou nejvíce vyhovovat. Určitě je třeba se zaměřit na výměník, který má veliký vliv na životnost kotle. Ten je náchylný na propáleniny a také na usazování sazí. Dále je potřeba se zamyslet nad velikostí zásobníku. Velikost zásobníku nám rozhodne, jak často budeme muset do kotle přidávat. Do klasického zásobníku automatického kotle se pelety, či uhlí doplňuje cca 1x týdně – u velkých mrazů to může být I 1x za 2 nebo 3 dny. U kotlů na ruční přikládání je to 1x za 3-7 hodin, dle konstrukce kotle.

Další velmi důležitou konstrukčním parametrem je samotný materiál, ze kterého je kotel vyroben. Doporučujeme kontrolovat především tloušťku materiálu výměníku.

 

Z čeho všeho si budete muset vybírat?

Samotné prodejní druhy kotlů:

Zastaralé technologie

  • Prohořívací kotle
  • Odhořívací kotle

Moderní technologie

  • Zplyňovací kotle
  • Automatické kotle

 Možnosti regulace:

  • Prostorový regulátor– to je klasický termostat ke kotli, který teplotu v místnosti reguluje na základě nastavení. Hodí se především do bytů.
  • Ekvitermní regulátor– teplota se upravuje v závislosti na venkovní teplotě. Tento typ se hodí především do rodinných domů, protože tam dokáže rodinnému rozpočtu ušetřit stovky korun. Regulaci teploty je v domcích možné ovládat i normálním termostatem.
 

Druhy kotlů na tuhá paliva

Kotel na tuhá paliva je klasický a už lety ověřený způsob jak zajistit teplo do celého domu. Né každý už však ví, že pořízení takového kotle neznamená chodit co hodinu přikládat jako do starých kamen. Pojďme si tedy tento druh kotlů rozebrat do podrobna.

Druh paliva

Bohužel veliká nevýhoda těchto jinak super stvořitelů tepla je, že jsou poháněna buď dřevem, uhlím, briketami, nebo jinými tuhými palivy, které je ale potřeba někde skladovat. Úplně nejlepší způsob je, mít zvláštní komoru na uskladňování těchto topných paliv – v krajním případě je možné například uhlí skladovat venku pod plachtou.

Vytápění dřevem, či jinými tuhými palivy však patří k vysoce úsporným a je roční vytápění vyjde na cirka 20 000-30 000 Kč za rok. Bohužel do této ceny není započítána práce, kterou musíte pro získání těchto surovin provést.

Přísun paliva do kotle může být:

Ruční – Většinou se jedná o kotle, které jsou uzpůsobené na kusové dřevo, kdy se otop dávkuje ručně v závislosti na tom, jak rychle shoří.

Samočinný – Jedná se z většiny  o automatické kotle na tuhá paliva, která si otop dávkují samy a ročně mohou ušetřit až 20 % paliva, jsou ovšem dražší než obyčejné dřevo.

 

Technologie spalování

Technologie spalování je také důležitým faktorem při výběru kotle na tuhá paliva. Některé kotle dovolují spalovat jen jeden druh paliva a jen jedním způsobem, některé kotle vám umožní spalovat i více druhů a to různými způsoby. U těchto kotlů hraje důležitou roli schopnost řízení spalovacího procesu. Když bychom to měli popsat, ta se jedná o to, jakým způsobem se palivo do kotle dostává. Důležité je i, jakým se do ohniště dostává vzduch.

Přísun spalovacího vzduchu může být:

Přirozený

Přirozený přísun vzduchu je závislý na stavu a tahu komína, který v prostoru vytváří podtlak. Vzduch je do výhně nasáván otvory, které je možné regulovat podle vašich potřeb.

Nucený

Tyto přísuny jsou regulované a tak obsahují i ventilátor, který má díky regulaci větší kontrolu nad spalovacím procesem.

 

Druhy kotlů podle technologie spalování

Kotle na tuhá paliva, jak už jsme si řekli, jsou veliká skupina různých kotlů, které lze dělit hned z několika hledisek. V této podkapitole si povíme, jak lze dělit kotle podle jejich samotné technologie fungování. Dělíme je do 4 skupin:

  • Prohořívací kotel
  • Odhořívací kotel
  • Zplyňovací kotel
  • Automatický kotel

Tyto 4 druhy lze dělit ještě do 2 skupin, které jsme si řekli o kapitolu výše. Do skupiny s přirozeným přísunem spalovacího vzduchu řadíte prohořívací a odhořívací kotle. U této skupiny dochází k minimálnímu řízení. Spalování tedy nelze tak snadno regulovat. Zplyňovací a automatické kotle se řadí do skupiny nucené regulace vzduchu. Tyto kotle jsou opatřeny přídavným ventilátorem, který nám umožňuje pohodlně řídit chod přívodu tepla a samotného fungování kotle.

Prohořívací kotel

U prohořívacích kotlů dochází k postupnému a samovolnému spalování. Spalovací komora těchto kotlů je ve tvaru kvádru, který naložíme palivem a necháváme samovolně hořet a v průběhu tohoto procesu palivo pouze doplňujeme. Spaliny, které vznikají, vytváří teplo a prochází skrz nové přidané palivo a to postupně prohořívá až k ústí sopouchu. Tato vrstva začíná poměrně rychle hořet a tak nelze moc regulovat rychlost ani intenzitu tohoto procesu. Tento proces bohužel přináší do ovzduší nejvíce škodlivin.

Velikým nešvarem těchto kotlů je možnost pálení veškerého domovního odpadu. Tento výraz je nám velmi dobře známí a to zejména v případě, že projíždíte vesnicí a cítíte velmi štiplavý zápach. Je to tím, že kotle jsou většinou litinové a byly dříve uzpůsobeny na spalování koksu. Tyto kotle tak mohou spálit cokoliv, co do nich hodíte. To samozřejmě svádí, a tak lidé často pálí i domácí odpad. 

Tyto kotle, jak už bylo řečeno, produkují nejvíce škodlivých látek do ovzduší a tak dosahují emisní třídy 1 a 2. Tato emisní třída bude od září roku 2024 v domácnostech zakázaná a tyto kotle už se nebudou moci používat.

 

Odhořívací kotel

V tomto kotli se děje proces samovolného spalování vrstev. Znamená to, že doplňujete v průběhu času vrstvy předepsaného paliva a tak dochází k samovolnému procesu rozkladu a vytváření tepla. Spaliny z paliv neprochází přes vrstvu otopu a tak udržují vysokou teplotu a jsou efektivněji spáleny. Palivo tedy odhořívá postupně vespodu násypky, takže přísun paliva můžeme alespoň trochu ovlivnit. Hořlavina, kterou samovolně produkuje palivo v násypce prochází ve spalovací komoře prostorem – tento prostor má velmi vysokou tepotu a tak dochází k mnohem efektivnějšímu spalování.

Pokud chcete zvolit tento typ paliva, je třeba zkontrolovat, zda kotel splňuje alespoň 3 emisní třídu.

 

Zplyňovací kotel

Zplyňovací kotel (nejedná se o hrubku – „zplynovací“ kotel je špatně), je jakousi nástavbou na odhořívací kotel. Rozdíl mezi nimi je ten, že u spalování dochází k vyšší úrovni a proces těchto kotlů lze pohodlně regulovat ventilátorem. Dejte si však pozor, protože ne každý výrobek na trhu s tímto jménem ventilátor opravdu vlastní, proto si tento fakt vždy důkladně zkontrolujte.

 

Automatický kotel

Automatický kotel je velmi zajímavým druhem. Jedná se o velice chytrý nástroj k vytváření tepla. Tento kotel se sám dokáže zásobovat palivem podle potřeby a celý proces spalování lze velmi pohodlně regulovat. Tyto kotle mají i vlastní programy, které si lze navolit tak, aby se teplo vytvářelo přesně podle vašich představ. Jedná se o kotle, které naprosto všechny spadají do emisní třídy 4 a 5, takže se nemusíte bát, že byste kotel museli hned v září roku 2024 měnit. Jedná se o dražší výrobek, který se však o sebe dlouhá léta může v klidu starat sám, a tak lze prohlásit za skoro bezúdržbový.

Tyto přístroje jsou velmi variabilní a lze se u nich řídit jednoduchým pravidlem: čím menší možnosti ovládat spalovací proces, tím jednodušší zdroj a nižší pořizovací náklady.

Značky kotlů na tuhá paliva:

 

Jaký kotel do domu

Až se rozhodnete, jaký typ kotle na tuhá paliva chcete do domu. Přichází na řadu konkrétní výběr značky. Doporučujeme vám vybrat si značku, která má solidní zastoupení ve vašem regionu, protože potřebujete využít montážní firmu, aby vám vybrala správný rozměr a výkon kotle a i vám kotel u značky objednala, nainstalovala a v ideálním případě i rovnou pravidelně servisovala.

Výběr kotle nenechávejte na emocích. Ujasněte si vaše základní požadavky a najděte si vhodného prodejce, který vás nákupním procesem provede až k správnému zapojení kotle.