Akumulační nádrže

Akumulační nádrž se po instalaci stává součástí topného okruhu, když slouží jako úložiště teplé užitkové vody určené zejména pro vytápění. Teplá užitková voda se v domácnosti dále hodí například ve sprše, na napouštění vany nebo v umyvadlech. Princip akumulační nádrže je založen na uložení tepla získaného z jednoho či více tepelných zdrojů a jeho následném dodávání do požadovaných míst v době, kdy tyto zdroje tepla nejsou v provozu. Pro akumulační nádrže je charakteristická nepřerušovaná a rovnoměrná dodávka tepla.

VÝHODY AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrž, jak již bylo řečeno, je součástí topného systému. Mezi hlavní výhody nádrží patří tyto:

  • ekologický provoz
  • levné vytápění
  • efektivita nádrže
  • životnost kotle

Ekologický provoz 

Tyto nádrže zajišťují ekologičtější vytápění. Je to zejména díky použití obnovitelných zdrojů energie. 

Levné vytápěni 

Díky akumulační nádrži je vytápění objektu levnější. Investice za pořízení nádrže se vám může vrátit, protože ušetřit se dá až několik tisíc až desetitisíce korun.

Efektivita nádrže 

Efektivita akumulační nádrže souvisí s tepelnou izolací objektu. Pokud máte izolaci uděláno precizně, nemusíte se bát žádného úniku tepla z topné soustavy s akumulační nádrží. Méně efektivní provoz nastává u objektů, které jsou zateplený špatně nebo vůbec. Tím může docházet i k úniku tepla. Akumulační nádrž zajistí teplo vždy, když ho potřebujete. Nedochází ke kolísání teplot z horka do zimy či opačně.

Životnost kotle 

Akumulační nádrž je součástí topného systému, ve kterém samozřejmě figuruje kotel. Při vhodném provozu celé soustavy může dojít k prodloužení životnosti kotle. Díky tomu, že při správném zacházení nevzniká tolik zplodin, šetří se tím i komín.

 

VÝBĚR AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrže jsou dostupné v široké škále velikostí a modelů, aby si každý mohl vybrat takovou, která bude odpovídat plánovanému využití s ohledem na zdroj tepla a způsob vytápění. Ohřev vody pro akumulační nádrž mohou zajišťovat například kamna nebo kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo nebo solární panely.

TYPY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ

Při výběru akumulační nádrže je důležité, jaký zdroj tepla se bude starat o ohřev vody v nádrži. Některé zásobníky jsou určené pouze pro připojení pouze k jednomu zdroji, jiné umožňují kombinaci více zdrojů.

  • Akumulační nádrže bez přípravy teplé užitkové vody zvládnou pouze ukládat přebytečné teplo z tepelného zdroje, ale nedokážou teplou užitkovou vodu ohřívat.
  • Akumulační nádrže s přípravou teplé užitkové vody ve spojení s kotlem umožňují v závislosti na teplotě topné vody její ohřev na požadovanou teplotu přímo ve vnitřní nádrži. Při připojení k tepelnému čerpadlu nebo solárním panelům většinou slouží jako předehřev a je nutné využívat ještě další, třeba elektrický ohřívač vody.

VELIKOST AKUMULAČNÍ NÁDRŽE – VÝPOČET OBJEMU

Potřebný objem akumulační nádrže nejsnáze přibližně zjistíte díky empirickému výpočtu, který říká, že na každý 1 kW výkonu hlavního zdroje tepla je potřeba 55 l objemu nádrže. Tato hodnota je platná v případě, že doma nemáte podlahové vytápění. Pokud podlahové vytápění máte, tak je pro každý 1 kW výkonu topného zařízení dobré počítat s objemem 80 litrů akumulační nádrže.

Objem akumulační nádrže dále můžete vypočítat s pomocí základního fyzikálního vzorce uvedeného níže, ze kterého si objem nádrže snadno vyjádříte. Jedná se o orientační výpočet založený na vztahu mezi množstvím vody, jejími teplotami a teplem, které lze do nádrže uložit.

Q = m · c · (t2 – t1) = ρ · V · c · (t2 – t1)

Q – teplo, které lze do nádrže uložit

m – hmotnost vody v nádrži

c – měrná tepelná kapacita vody v nádrži (cvoda = 4180 J · kg–1 · K–1)

t2 – koncová teplota vody v nádrži

t1 – počáteční teplota vody v nádrži

ρ – hustota vody

V – objem nádrže