Změna strany otevírání dvířek - Atmos

U kotlů Atmos, které nemají úpravu pro hořák na pelety, lze snadno změnit stranu otevírání dvířek.

Podrobné návody naleznete zde:
Otočení otevírání dvířek