Jak správně topit a ušetřit

Od roku 2024 bude zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy. Uživatelé kotlů na tuhá paliva těchto emisních tříd, budou muset absolvovat výměnu za nový ekologický typ.

Jak správně topit novým kotlem?

 1. Pořizujte kotel výkonově vhodný do vámi vytápěného objektu
  • nepořizujte výkonově předimenzovaný kotel, při topení by docházelo k dušení kotle a ke ztrátě 1/3 využitelné energie (pokud takový kotel máte, doplňte k němu akumulační nádrž o dostatečném objemu)
  • konzultujte výběr nového kotle s odborníkem
 2. Dbejte na správnou instalaci
  • před výměnou proveďte revizi všech spalinových cest
  • instalaci celého zařízení včetně bezpečnostních prvků nechte provést odborníkem
 3. Používejte výhradně palivo určené výrobcem zařízení 
  • spalování nevhodného paliva či odpadu vede k vyššímu podílu znečišťujících emisí, vzniku látek škodící zdraví, snižování účinnosti a životnosti zařízení
 4. Přečtěte si návod k použití
  • nesprávné zacházení se zařízením může vést k vyšším emisím, k poruše zařízení a nižší životnosti
  • nezasahujte do nastavení, pokud si nejste jisti tím, co děláte
 5. Dbejte na čistotu a údržbu zařízení
  • čistěte kouřovod a komín min. 2x ročně a 1x za rok nechte zkontrolovat kominíkem
  • čistěte celé zařízení od jeho okolí až po výměníkové plochy
  • kontrolujte těsnost jednotlivých dvířek
  • provádějte jednou za 3 roky povinnou revizní kontrolu

Dopady nesprávného vytápění na zdraví

Nesprávné vytápění domácností je hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR. Velkým nebezpečím je zejména skutečnost, že jsou škodliviny vypouštěny nízko nad zemí a tedy přímo do naší dýchací zóny. Škodlivé látky se dostávají jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí našeho obydlí (to buď přímo ze zařízení, či větráním), krom toho, že škodí zdraví, obtěžují také kouřem a zápachem.

Co nám přinese správný způsob vytápění?

 • Čistější ovzduší venku i uvnitř
 • Snížení rizika vzniku závažných onemocnění
 • Lepší sousedské vztahy
 • Neuložení pokuty za porušování zákona o ochraně ovzduší
 • Nižší náklady na vytápění
 • Méně práce spojené s čištěním zařízení a spalinových cest
 • Snížení rizika požáru a zvýšení životnosti zařízení a jeho příslušenství